Tjänster 

  • Upprättande av brandskyddsdokumentation enligt Lagen Om Skydd mot olyckor. Implementering och utbildning samt upprättande av rutiner för denna inom verksamheten
  • Intern brandskyddskontroll/redogörelse över brandskydd, med avsikt att tillse att de bestämmelser gällande brandskydd, som är upprättade enligt författningar och regler, följs vid samtliga enheter
  • Upprättande av dokumentation enligt Boverkets Bygg Regler inför ny- om- eller tillbyggnad där brandskyddsdokumentation krävs samt beräkningar och dimensioneringar
  • Förebyggande tillsynsverksamhet avseende brandskydd (brandrisker mm)
  • Brandmateriel – tillsyn och revision. Allmän tillsyn av funktion och årlig revision. Upprättande av utrymningsplaner samt instruktioner. Upprättande och revision av utrymningsplaner.
  • Brandtätning - Vi har systemet som klarar alla dina brandtätningsbehov. BrandSäk SG Consulting är certifierat brandtätningsföretag.
    Vi utför besiktningar/kontroller av brandcellsväggar etc. samt kan åtgärda ev. brister. Vi använder oss av FireSeal programmet. Vi kan även brandtäta utomhus, inomhus samt i känsliga lokaliteter. Ring gärna för mer information.