Brandsäkert hem

Brandsäkert hem-konceptet räddar liv. Över 70 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. 

I Brandsäkert hem-konceptet ingår ett driftsäkert brandvarnarsystem, automatisk övervakning av köksspisen, brandsläckare och brandfilt samt utbildning i brandskydd. Du får även en folder om hemmets brandskydd som innehåller en utbildnings-dvd att titta på hemma. För att få använda märkningen ska man se till att bostaden uppfyller kraven.

I utbildningen berättar vi om de vanligaste brand- och olycksriskerna i ditt hem.  Det är vår förhoppning att du och din familj med dessa kunskaper ska kunna förebygga bränder och olyckor hemma hos er. Om det trots allt skulle hända har du bättre möjligheter att klara den situationen mycket bättre. Materialet ingår i Brandsäkert hem-utbildningen.